Konfiguracja podpowiedzi – emacs

W świecie emacsa użytkownicy są podzieleni między dwoma rozszerzeniami podpowiedzi w trakcie pisania. Pierwszym jest auto-complete, którego próbowałem używać kilka razy i nie przekonał mnie. Drugą opcja jest company-mode. Jego konfiguracja wydawała mi się dużo bardziej przemyślana, tak więc ten wpis skupi się na sposobie konfiguracji tego pakietu.

Do zarządzania rozszerzeniami używam jak zawsze use-package.

(use-package "company-web"
  :ensure t
  :config
  (add-hook 'web-mode-hook 'company-web-bootstrap+)
  (add-hook 'web-mode-hook 'company-web-fa+))

(use-package "company"
  :ensure t
  :config
  (global-company-mode 1)
  (setq company-idle-delay 0)
  (global-set-key (kbd "C-SPC") 'company-complete-common)
  (add-to-list 'company-backends 'company-web-html)
  (add-to-list 'company-backends 'company-web-bootstrap+))

Pierwszy pakiet dostarcza tzw. backendy dla company, w tym przypadku do obsługi web developmentu. company-mode tak na prawdę dostarcza obsługę wyświetlania podpowiedzi, całe przetwarzanie tekstu i generowanie odpowiedniej listy odbywa się właśnie w backendach.

Moje ustawienia obejmują po pierwsze uruchomienie tego rozszerzenia globalnie, ponieważ nawet jak piszę rzeczy nie związane z programowaniem staram się używać autouzupełniania. Po drugie, skrót klawiszowych to często używany w innych IDE Ctrl+Spacja. Następnie ustawienie opóźnienia wyświetlania na 0ms.

Ogólnie rzecz biorąc, konfiguracja nie jest skomplikowana. Warto poświęcić 5min i zaopatrzyć się w company-mode.

company-modecompany-mode.github.io
auto-completegithub.com/auto-complete/auto-complete

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *