3tzb – listowanie „Trójkowych” podcastów

Opis budowy małego programu, którego zadaniem jest pobraniem części informacji ze strony radiowej „trójki” z wykorzystaniem Chrome Headless oraz Selenium.

Enkapsulacja danych w JavaScript

Mimo tego, że słowo kluczowe private w JavaScript jest zarezerwowane, sam język nie posiada typów prywatnych. Można mieć nadzieję, że rezerwacja nie jest bez powodu i kiedyś zasięg zmiennych zostanie zaimplementowany. Dokładnie tak jak z mechanizmem async/await.

Tablice JavaScript i to jak bardzo oszukują

Wielu programistów, którzy Javascript znają wyłącznie z praktyki i nigdy nie interesowali się samą budową tego języka, w pewnym momencie pracy zaczyna czuć zniechęcenie. Osobiście uważam, że składnia JS, która do złudzenia przypomina zapis języków wywodzących się z C, była złą decyzją twórców. Programiści widząc znany zapis z góry starają się używać Javascriptu tak jak innych języków, co powoduje wiele błędów. Tablice są dobrym przykładem dlaczego takie podejście do programowania w JS jest bardzo złe.

>